Site İçi Arama
Üye Girişi
Kullanıcı Adınız :
Şifreniz :
 
 
Duyurular
 »  5. OLAĞAN GENEL KURULU  ( 30.11.2021 )
 »  GENEL KURUL DUYURUSU  ( 13.11.2018 )
Anket
Ekeceğiniz buğday çeşidinin seçerken kalite değerlerinin yüksekliğine mi yoksa verim potansiyelinin yüksekliğine mi daha çok önem verirsiniz?
Kaliteye
Verime

Katkı Veren Kuruluşlar
İstatistikler
Online :
3
Bugün :
144
Toplam :
308855
Döviz Kurları
Dolar :
32.43 YTL
Euro :
34.56 YTL
Konya Hava Durumu
KONYA
Konya İli Tarımsal Üretim Deseni

 

           Konya'nın Genel Yapısı

      İlimiz 40.813.520 dekar yüzölçümü ile yurdumuzun en geniş arazi varlığına sahip ili olup 19.044.386 dekar alanda tarım yapılmaktadır.

    Toplam 2.038.555 olan İl nüfusunun 510.618 i (%25) kırsal kesimde, 1.517.937 si de (% 75) şehirde yaşamaktadır. İlimizde kentleşme oranı %73,82, yıllık nüfus artış hızı ‰ 1,2  kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 50’dir. Konya 1 Büyük Şehir Belediyesi 31 ilçe, 174 kasaba ve 612 köy de toplam 111.479 çiftçisi ile fiilen tarım sektöründe faaliyet göstermektedir.

    Deniz seviyesinden yüksekliği, yerleşim birimlerinin konumlarına göre 570-1700 m arasında değişmektedir.

    Alansal genişlik ve deniz seviyesinden yükseklikteki farklılıklar, ilin ekolojik yapısında farklı özelliklerin oluşumuna neden olmuştur.

    Yıllık yağış miktarı bölgeden bölgeye 300-760 mm arasında değişmektedir.

    Topoğrafik açıdan; doğu-kuzey ve batı bölgelerinde oldukça düz ve büyük ovalar yer alırken güney bölgesinde oldukça engebeli araziler bulunmaktadır.

    İlin doğu ve kuzeyinde yer alan ve ünlü “Konya Ovası” diye adlandırılan geniş alanlarda yağışın 400 mm‘nin altında, hatta bazı lokal bölgelerde 300 mm‘nin altında seyretmesi kuru ziraat sistemini mecbur kılmıştır. Diğer bir ifadeyle “hububat-nadas” münavebesi bu alanların en yaygın tarım sistemidir.

    Kuru tarım yapan çiftçiler yağışın yetersiz olduğu yıllarda büyük sıkıntılara düşmüşlerdir. Bu sıkıntıları aşmak için ikinci bir tarım kolu olan koyunculukla meşgul olma mecburiyeti hasıl olmuştur.Şüphesiz ki koyunculuğun tercihinde bazı gerçeklerden hareket etmişlerdir. Şöyle ki; yağış yetersizliği meralardaki ot gelişimini olumsuz etkilemiş, büyükbaş hayvanların yararlanacağı otların azalması nedeniyle, meraya dayalı büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yerine kalitesi düşük bitkileri değerlendirme kabiliyeti yüksek olan koyunculuk ön plana çıkmıştır.

    Tabiatın bu gerçekleri kıraç alanlarda zirai üretimde hububat-nadas münavebe sisteminin, hayvancılıkta ise koyunculuğun ön plana çıkmasına sebep olmuştur.

    Özellikle son yıllarda devlet yatırımı ve çiftçilerimizin kişisel ve ortak girişimleri sonucu ilimizde sulamaya açılan alanlarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

    Bugün için ilimizde 595.059 (KOP İdaresi bölge raporuna göre)  hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır. Yeni alanların sulamaya açılmasıyla gelişen meyveli ve meyvesiz ağaç yetiştiriciliği ovanın bozkır görünümünü her geçen gün değiştirmektedir.                                       Arazi Varlığı ve Dağılımı

KULLANIM ŞEKLİ

ALAN (dekar)

%

%

1- İŞLENEN ARAZİ

 

 

 

    - Tarla arazisi

11.692.425

61,5

28,7

    - Nadas

6.768.596

35,5

16,6

    - Sebze

196.606

1

0,5

    - Meyve

287.577

1,5

0,7

    -Bağ

99.182

0,5

0,2

TOPLAM

19.044.386

100

46,7

2- ÇAYIR MER'A

7.614.607

100

18,7

3- ORMAN

5.401.890

100

13,2

4- ÜRÜN GETİRMEYEN ALAN

8.752.637

100

21,4

GENEL TOPLAM

40.813.520

 

100

 

 


Bitkisel Üretim

    İlimizde tarım sektörüne hububat tarımı egemendir. Bunun yanında meyvecilik ve sebze tarımı da yapılmaktadır.

    İlin 40.813.520 da  mevcut alanının  % 47’si  (19.044.386 da) tarım arazisi, % 19’u (7.614.607 da) çayır-mera,  % 13’ ü (5.401.890da) ormanlık-fidanlık, % 21’i de (8.752.637 da) tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.

    İldeki tarım alanlarının % 61,5’i (11.692.425 da) tarla ürünleri, % 35,5’i (6.768.596 da) nadas, % 3’ü (583.365 da) sebze, meyve ve bağ arazisi niteliğindedir.

    Mevcut su potansiyeline göre sulanabilir arazi miktarı 1.652.762 hektar olup, halen 595.059 (KOP İdaresi bölge raporuna göre)  hektar arazi sulanmaktadır

 

Ekilen Başlıca Tarla Ürünleri ve İstihsal Durumu

   İl’de en çok üretimi yapılan tarla ürünleri; buğday, arpa ve şeker pancarıdır. 

ÜRÜN ADI

EKİLİŞ ALANI (DA)

ÜRETİM (TON)

BUĞDAY

6.050.996

1.570.660

ARPA

2.749.626

706.837

ŞEKER PANCARI

655.697

4.148.028

AYÇİÇEĞİ

610.785

214.970

PATATES

136.604

460.154

MISIR (SLAJ)

211.334

1.125.751

DANELİK MISIR

382.539

312.059

YONCA

213.920

1.080.923

FİĞ

136.400

150.015

 

Ekilen Başlıca Meyveler ve İstihsal Durumları

    En çok üretimi yapılan meyveler; elma, kiraz ve üzümdür.  

MEYVENİN CİNSİ

AĞAÇ SAYISI(ADET)

ÜRETİM(TON)

ELMA

2.527.878

59.969

KİRAZ

1.443.966

43.744

VİŞNE

589.033

24.508

ÜZÜM (da)

99.182

55.503

ÇİLEK (da)

5.956

11.028

 

Ekilen Başlıca Sebzeler ve İstihsal Durumları

    En çok üretimi yapılan sebzeler ise; domates, havuç ve kavundur.

 

SEBZENİN CİNSİ

EKİLİŞ ALANI (DA.)

ÜRETİM(TON)

DOMATES

36.086

156.296

HAVUÇ

77.425

473.525

KAVUN

14.997

52.409

KARPUZ

11.070

43.120

FASULYE

10.262

8.443

HIYAR

6.591

27.805